breed glimlachende vrouw aan thermostaat
breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring
breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv
schouwkappen | mazouttankkeuring
Ga naar de inhoud
schouwkappen-statische zuigers-plaatsen hasselt
Kauwen zijn prachtige vogels, sober maar mooi gekleurd, met priemende oogjes en een eigen willetje.
kauw op de rand van de schoorsteen
Het zijn tevens fanatieke nestbouwers, vooral in schoorstenen.
technieker op dak met onderdeel statische zuiger in de handen
Kauwen gebruiken niet alleen takken en bladeren om nesten te bouwen, maar ook papier, plastic, textiel, alles wat ze kunnen vinden.
technieker op dak met onderdeel statische zuiger in de handen
Vandaar dat een achtergebleven nest in de schouw zeer gevaarlijk is, niet alleen voor schouwbrand maar ook voor verstopping (CO-gevaar).
technieker op dak plaatst deksel op statische zuiger
Als u een nest in de schoorsteen hebt, dient eerst de schouw geveegd worden, het nest, de takken en de bladeren verwijderd.
technieker beklimt ladder met materiaal in de hand
U laat dan best een schouwkap plaatsen om dergelijk scenario in de toekomst te voorkomen.

schouwkappen plaatsen Hasselt
Schouwkappen of statische zuigers voorkomen nestelende vogels in uw schoorsteen.
technieker op ladder plaatst statische zuiger
Bovendien wordt de trek in de schouw geoptimaliseerd door het statisch zuigeffect en kan een opeenhoping van rookgassen, die condenseren, verkomen worden.
technieker op dak naast statische zuiger zwaait ons toe
De schoorsteen is ook minder vatbaar voor aantasting door inslaande regen en wind.
technieker op ladder cementeert schouw
Voor afspraak  : bel 0483/ 75 93 82
Terug naar de inhoud