breed glimlachende vrouw aan thermostaat
breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring
breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv
schouwkappen | mazouttankkeuring
Ga naar de inhoud
prijslijst schoorsteenvegen-ketelonderhoud

Wij werken in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Voor afspraak: bel 0492/11 11 47

1 schoorsteen
85 €
2 schoorstenen
150 €
3 schoorstenen
210 €
mazoutketel + schoorsteen
atmosferisch
160 €
gasketel + schoorsteen
atmosferisch
160 €
gaswandketel
condensatie-gesloten
140 €
mazouttank bovengronds
125 €
mazouttank ondergronds
145 €
vrouwelijke schoorsteenveegsters met hoed
Vanaf de derde schoorsteen op hetzelfde adres, is de prijs 70 € per schoorsteen.
Schoorstenen worden geveegd via het dak of langs onder, afhankelijk van de situatie.
Het vegen van 1 schoorsteen via het dak is 100 €, indien met ladders bereikbaar.
Prijzen zijn BTW inbegrepen en gelden voor particuliere woningen en installaties en normaal vervuilde schoorstenen.
Er zijn GEEN verplaatsingkosten ( voorrijkosten).
U ontvangt telkens het bijbehorende attest: schoorsteenvegersattest, verbrandingsattest of conformiteitsattest.

Bekijk ook onze prijzen voor het plaatsen van vogelroosters en het plaatsen van vogelpinnen
tussenruimte
Terug naar de inhoud