breed glimlachende vrouw aan thermostaat
breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring
breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv
schouwkappen | mazouttankkeuring
Ga naar de inhoud
laat uw schouw controleren op vogelnesten
Vogelnesten in schoorstenen zijn een gevaar voor de volksgezondheid!
Een vogelnest verstopt de schoorsteen en blokkeert de vrije uitgang van de verbrandingsgassen. De rookgassen gaan zich onder het nest ophopen met een geweldige hitteontwikkeling tot gevolg.
Een vonk is genoeg om het nest in lichterlaaie te zetten, alsook uw schoorsteen en mogelijk uw huis.
In België is helaas schouwbrand één van de hoofdoorzaken van woningbranden.
Een ander gevaar is co-vergiftiging. Bij elk verbrandingsproces komt er koolstofmonoxide vrij. Dit is bij goed werkende schoorstenen en installaties geen probleem.
Maar als uw schouwkanaal dicht zit door een vogelnest gaan de gassen een uitweg zoeken in de kachel, haard of ketel en dringen zo uw huis binnen.
CO is reukloos, geurloos, kleurloos. Vandaar dat het een sluipmoordenaar wordt genoemd.
Zorg sowieso altijd voor voldoende verluchting.
Laat een CO-melder plaatsen en als iemand zich misselijk, suf of moe begint te voelen zonder directe reden, zet vensters open, ga naar buiten en zet de kachel of de cv af. Gaat het om een houtkachel, laat de kachel uitgaan, u kan niets meer doen op dat moment. Breng uzelf in veiligheid.
Het is dus zeer belangrijk om, zoals u onderstaand kan zien, om er op tijd bij te zijn.
Laat in geval van vogelnesten, zeker uw schoorsteen afdekken met een inox vogelrooster of een schouwkap.
Bekijk onze info en prijzen voor roosters en schouwkappen
technieker voor open haard schouw met nest in
Terug naar de inhoud